ویژه نامه, حجاب

امام جمعه مشهد گفت: پدیده زشت بدحجابی و بی حجابی یک ناهنجاری اجتماعی است و در برخورد با آن حرکت های اقتدار آمیز مورد نیاز است.

جامعه‌ايران تا قبل از آشنايي درباريان با فرهنگ غرب، ‌فضايل سنتي خود را محفوظ نگاه مي‌داشتند، حتي در حرمسراها زنان از قواعد مذهبي چشم نمي‌پوشيدند، حتي جماعتي در حرمسراها بودند که شئون اساسي را به زنان يادآوري مي‌کردند. فقط پس از مسافرت‌هاي فرهنگ ناصرالدين شاه وهن زننده در اين زمينه وارد شد.

ادامه ویژه نامه, حجاب

با توجه به فطری بودن حجاب، ادیان متناسب با شرایط خاص زمان بر حفظ حجاب و پوشش زنان تأکید کرده‌اند. همه ادیان و مذاهب اسلامی و غیر اسلامی به حجاب اهمیت داده و آیات قرآن کریم و روایات ائمه به این مسئله اشاره دارند.

حجاب در اسلام براي حفظ نشاط جنسي است، چون حجاب تخيل جنسي را تحريک مي‏کند و سبب مي‏شود که مسئله جنسي معنادار شود و دچار بي‏معنايي نگردد.

براي ايجاد فرهنگ حجاب و پوشش مناسب در جامعه، بايد ابتدا پايه هاي اعتقادي و بينش افراد را نسبت به اين موضوع، محکم کنيم و اين، يعني نهادينه سازي باورهاي درست و فرهنگ سازي دقيق. بنابراين، تهديد و اجبار، هيچ گاه به عنوان اولين راهکار، اثر بخش نخواهد بود.

اسلام، حجاب را از مصاديق مهمّ تحقق امنيّت اجتماعى در جامعه معرّفى کرده است و چالش‏ها، زمينه‏ها و راهبردهاى بسيار مهمّى را براى شکوفايى ذهن نوانديش افراد جامعه در اين مورد تبيين نموده است.

1 از 1