طریق معرفت

آموزه‌های دعای سی و هفتم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای سی و ششم صحیفه سجادیه

ادامه طریق معرفت

یک استاد حوزه علمیه با بیان‌اینکه هیچ چیزی همچون گناه قلب انسان را فاسد نمی‌کند، گفت: شیعیان صرفا به دوستی اهل‌بیت(ع) نجات پیدا نمی‌کنند بلکه باید عمل صالح و نیک داشته باشند.

آموزه‌های دعای سی و پنجم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای سی و سوم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای سی و دوم صحیفه سجادیه

آموزه‌های دعای سی و یکم صحیفه سجادیه

در حدیث شریفی حضرت امام رضا علیه السلام برای مؤمن واقعی سه خصلت و ویژگی را بیان فرمودند...

1 از 47